فصل ۳| قسمت ۹: می‌رسی به حرف من

سلام

بعد از حدود ۱۰۰ روز وقفه، فوتبال‌تراپی برگشته

ایمان در قالب یک قسمت کوتاه دلیل تعطیلی سه ماهه و بازگشت فعلی رو توضیح می‌ده


Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.