مصاحبه با کریگ براون مربی سابق تیم ملی اسکاتلند/ نسخه انگلیسی

نسخه فارسی مصاحبه رو می تونید در اپیزود قبلی فوتبال تراپی بشنوید. البته با کمی تلخیص