روز: آذر ۲۵, ۱۴۰۲ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

ضربات کرنر
تیتر یک

ضربات کرنر از کی اینقدر مهم شد؟

در ۱۶ فصل اخیر لیگ برتر، به طور متوسط ۱۰.۷ کرنر در هر بازی زده شده است.

از آنجا که تیم‌های لیگ برتری به دنبال پیروزی‌های مختصر و مفید مقابل حریفان خود بودند، بهبود مهره‌های هجومی آنها در دستور کار قرار گرفت. این موضوع باعث شده تا زمان بیشتری به آموزش آنها در حوزه ضربات ایستگاهی اختصاص داده شود و تعداد متخصصان ضربات ایستگاهی در باشگاه‌ها افزایش یابد.

مشاهده مطلب