روز: تیر ۷, ۱۴۰۳ (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

سانتیاگو
تیتر یک

ارواح ورزشگاه سانتیاگو

آماری دقیق از چندین هزار انسانی که در آن دوران در قسمت‌های مختلف ورزشگاه کُشته یا مورد شکنجه و تعرض واقع شدند، در دست نیست. فقط ستون‌ها، صندلی‌ها و دیوارهای ورزشگاه می‌دانند که در استادیوم ملی سانتیاگو دقیقا چه‌ بر مردم شیلی گذشته است.

مشاهده مطلب