برچسب: آلمان

فوتبال آلمان
تیتر یک

فوتبال آلمان و فریتس والتر: یک نام سیندرلایی

ویلیام لینگ که پایان بازی را اعلام کرد نتیجه باورنکردنی و غیرقابل هضم بود. سه بر دو . مجارهای جادویی قهرمان جهان نشده بودند. بهترین تیم جهان در گل‌ولای زمین، گیر کرد و آن‌روز فوتبال آلمان‌ که از اثرات جنگ دوم هنوز تکه‌تکه و متلاشی بود به خود و تمام جهان نشان داد که هنوز نه تنها زنده، که مستحکم و مصمم‌اند. ژرمن‌ها همان‌روز برگشتند و دیگر هرگز یکی از بهترین‌ها بودن را ترک نکردند. نه فقط در فوتبال، در همه‌چیز.

مشاهده مطلب