برچسب: دنی آلوز

دادگاه دنی آلوز
تیتر یک

در جلسه محاکمه دنی آلوز چه گذشت؟

آلوز پس از ۳۸۱ روز بازداشت، پیش از محاکمه به اتهام تجاوز جنسی – اتهامی که او بارها آن را رد کرده است – اندکی قبل از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه به دادگاه آمد. تمام ورودی‌های ساختمان توسط دوربین‌ها و روزنامه‌نگاران بی‌شماری احاطه شده بود. آنها منتظر چیزی بودند که قبلاً در اسپانیا به عنوان «محاکمه سال» توصیف شده بود. آلوز با یک ون پلیس از ورودی عقب ساختمان وارد دادگاه شد.

مشاهده مطلب